POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Zarząd ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Raporty okresowe w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.;
- raport okresowy roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 r.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2018 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu