POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku - 9 lutego 2018 r.
- raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 roku - 30 kwietnia 2018 r.
- raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku - 6 sierpnia 2018 r.
- raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku - 5 listopada 2018 r.

Raport roczny:
- raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2017 rok - 24 kwietnia 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Robert Krassowski Prezes Zarządu