POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport miesięczny - grudzień 2017r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 24/2017 z dn. 14.12.2017r - Raport miesięczny - listopad 2017r.

b) ESPI

1. RB nr 6/2017 z dn. 29.12.2017r - Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji.
2. RB nr 7/2017 z dn. 29.12.2017r - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
3. RB nr 8/2017 z dn. 29.12.2017r - Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A. - komunikat od dotychczasowego i nowego akcjonariusza.


3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2018r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do końca stycznia 2018r. - publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Robert Knaź Prezes Zarządu
  • Jan Ejsmont Wiceprezes Zarządu