POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport miesięczny za grudzień 2017

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za grudzień 2017 r.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Wojciech Zieliński Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu