POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych.

Zarząd e-Muzyka S.A. (dalej "Emitent”) informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2018 zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych, tj. stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
Powyższa decyzja podyktowana jest faktem, że w cyklu funkcjonowania Emitenta w okresach miesięcznych nie zachodzą zazwyczaj zdarzenia uzasadniające sporządzanie regularnych raportów miesięcznych. Wszelkie istotne informacje na temat działalności Emitenta oraz jej wyników finansowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Emitent będzie przekazywał Akcjonariuszom poprzez publikację raportów bieżących i okresowych (kwartalnych oraz rocznych).

W związku z powyższym Emitent nie opublikuje raportu miesięcznego za styczeń 2018 roku, a raport za grudzień 2017 roku był ostatnim raportem miesięcznym opublikowanym przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Robert Knaź Prezes Zarządu
  • Jan Ejsmont Wiceprezes Zarządu