POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport miesięczny za grudzień 2017 r

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Katarzyna Szuba Prezes Zarządu