POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.01.2018 r. Spółka podpisała umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką Salwix sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi („Autoryzowany Doradca"). Na mocy wskazanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu.
Emitent informuje, że zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą w wykonaniu obowiązku nałożonego przez Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1488/2017 z dn. 13 grudnia 2017r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) i 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Osoby reprezentujące emitenta
  • Karolina Marciniak Prezes Zarządu