POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości w załączonych plikach raport okresowy - skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Karolina Marciniak Prezes Zarządu