POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Spółka""Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 marca 2018 roku Pan Rafał Markiewicz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 12 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Rafał Markiewicz Prezes Zarządu