POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 12 marca 2018 roku

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Spółka” "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 12 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) i 7a) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Rafał Markiewicz Prezes Zarządu