POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 marca 2018 r. Emitent otrzymał rezygnację Pana Mateusza Szuściaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza DOMENOMANIA.PL S.A., dziękują Panu Mateuszowi Szuściakowi za zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Michał Misztal Prezes Zarządu