Madkom: Milion złotych z prywatnej emisji
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Madkom: Milion złotych z prywatnej emisji

W wyniku prywatnej emisji akcji spółka Madkom S.A. pozyskała 1 mln zł sprzedając akcje 6 inwestorom indywidualnym i 2 instytucjonalnym.
W efekcie emisji sprzedano akcje reprezentujące 12% kapitału spółki w cenie emisyjnej 0,2 zł. Spółka w chwili obecnej prowadzi procedurę związaną z dematerializacją akcji i ich wprowadzeniem do obrotu w ASO NewConnect, debiut planowany jest w połowie lipca br. Do obrotu zostanie wprowadzonych 41 490 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.

„Cieszę się, że oferta prywatna naszej spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku. Liczba chętnych na akcje przekroczyła liczbę oferowanych akcji co pokazuje, że innowacyjne spółki mogą liczyć na inwestorów, poszukujących perspektywicznych inwestycji - powiedział Grzegorz Szczechowiak, Prezes i założyciel Makdkom S.A. Na akcje związane z założycielami spółki podpisaliśmy lock-up na okres 6 miesięcy od debiutu spółki - dodaje.”

Wyniki finansowe Spółki w pierwszym kwartale 2012 roku zamknęły się przychodami ze sprzedaży w wysokości 1 192 tys. PLN. Na koniec Q1 2012 roku Spółka odnotowała stratę netto na poziomie 601,96 tys. PLN.

„Strata, którą odnotowaliśmy jest czymś normalnym w naszej branży i w znacznej mierze zależy od tego w jaki sposób wydatkowane są środki przez administrację publiczną - wyjaśnia Szczechowiak. Wyniki pierwszego kwartału br. są wyjątkowo dobre i bardzo dobrze prognozują na przyszłość. Co więcej są one zgodne z założeniami Zarządu Spółki i nie ma obaw o ich realizację. W Q1 2012 braliśmy udział w wielu znaczących zamówieniach publicznych, które w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia podpisywane będą w Q2 i Q3 2012. Dodatkowo prowadzimy wiele rozmów z potencjalnymi partnerami handlowymi, z którymi planujemy podpisanie umów agencyjnych w drugim kwartale br. W niektórych przypadkach już prowadzimy wspólne działania na rzecz potencjalnych nowych klientów.”

W drugim kwartale 2012 r. Spółka Madkom SA wygrała przetargi i podpisała umowy na wiele nowych wdrożeń m.in.:

Dla Gminy Sułoszowa Spółka dostarczy i wdroży system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W Urzędzie Gminy Radomin. Madkom SA dostarczy i wdroży system Budżet SIDAS, który wspomoże budżetowanie w układzie zadaniowym (budżet zadaniowy).

Spółka wygrała, podpisała umowę i zbuduje Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego oraz dostarczy system Cyfrowy Urząd. Jest to jeden z największych tego typu kontraktów w tym roku. Z oprogramowania jakie dostarczy Madkom SA będzie korzystał każdy urząd w województwie małopolskim.

Budżet SIDAS będzie platformą do wdrożenia budżetu zadaniowego w 14 Gminach Powiatu Nowosądeckiego. Przedmiotem zamówienia była usługa wdrożenia metodologii budżetowania zadaniowego wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem oprogramowania wspomagającego proces tworzenia i zarządzania budżetem zadaniowym w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa.

„Wygrane i podpisane w ostatnim czasie przetargi na realizację rozwiązań oferowanych przez naszą Spółkę na kwotę ponad 1,2 mln złotych pokazują, że prognoza finansowa na 2012 r. jest niczym niezachwiana - mówi Grzegorz Szczechowiak. Zakładamy dalszy dynamiczny wzrost przychodów, któremu towarzyszyć będzie wzrost zarówno zysku operacyjnego, jak i zysku na akcję. Spółka będzie koncentrowała się na swoich strategicznych priorytetach, co przyspieszy wzrost spółki przy zachowaniu wysokiej rentowności.”


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3