POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Powołanie Prokurenta – uzupełnienie raportu bieżącego

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 94/2015 z 11 grudnia 2015 roku przekazuje dodatkowe informacje dotyczące Prokurentów powołanych na posiedzeniu Zarządu PGNiG w dniu 11 grudnia 2015.

Pan Bogusław Marzec
Pan Bogusław Marzec jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada tytuł magistra inżyniera mechanika i doktora nauk ekonomicznych. Był Senatorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył liczne kursy i szkolenia, zdał egzamin dla członków rad nadzorczych, posiada certyfikat audytora wiodącego systemów zarządzania jakością.

Kierował jako prezes zarządu m. in.: Morską Stocznią Remontową SA w Świnoujściu, Szczecińską Stocznią Remontową "Gryfia" SA, Hutą Bankową Sp. z o. o. Z PGNiG SA związany był dwukrotnie, jako wiceprezes zarządu ds. finansowych i jako prezes zarządu. Posiada stopień Dyrektora Górniczego I stopnia.

Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Był członkiem rad nadzorczych m.in.: EuroPolGaz SA, Investgas SA, Polskie LNG, Walcownia "Dziedzice" SA, Centrostal Lublin SA. Był także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej oraz członkiem komitetu kredytowego AmerBank SA.

Pan Janusz Kowalski
Pan Janusz Kowalski pełnił funkcję wiceprezydenta Opola w latach 2014-2015. Z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem administracji.

W latach 2006-2007 był analitykiem ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Zespole Pełnomocnika Rządu ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, Investgas S.A. (grupa PGNiG SA) oraz Ostrołęckiego TBS sp. z o.o. Był także członkiem rady nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu. W 2008 roku był analitykiem ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od października 2008 do kwietnia 2010 r. był członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jest współautorem książki pt. "Lech Kaczyński. Biografia polityczna". W latach 2009-2014 pełnił funkcję członka zarządu agencji marketingu sportowego. Jest publicystą.

Pan Maciej Woźniak
Pan Maciej Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (tytuł magistra ekonomii) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Korpusu Służby Cywilnej RP. W 2011 roku uczestniczył w International Visitor Leadership Program organizowanym przez Departament Stanu USA.

W latach 2003-2008 pracował w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki. W tym ostatnim kierował Departamentem Ropy i Gazu. Był odpowiedzialny za wdrożenie ustawy o zapasach obowiązkowych ropy, paliw i gazu ziemnego oraz za uzyskanie przez Polskę członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency) przy OECD w Paryżu. Później wielokrotnie reprezentował Polskę na posiedzeniach Rady Zarządzającej MAE. Przygotowywał również wdrożenie do polskiego porządku prawnego II pakietu liberalizacyjnego UE dla rynku gazu i w pracach na forum unijnym nad III pakietem.

W latach 2008-2010 był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Sekretarzem międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezesie Rady Ministrów. Reprezentował Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Energii Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz w Grupie ds. Planu Połączeń Miedzy Bałtyckimi Rynkami Energetycznymi przy Komisji Europejskiej. Nadzorował przygotowania do budowy Terminala LNG w Świnoujściu. Brał udział w zespole negocjacyjnym polsko-rosyjskiej umowy międzyrządowej na dostawy gazu - zrezygnował z funkcji doradcy Premiera po podpisaniu tej umowy w listopadzie 2010 roku.

W latach 2011-2013 był doradcą Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju odpowiedzialnym za reformę prawa geologicznego i górniczego.
Pełnił funkcję członka rad nadzorczych Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej oraz przewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prokurenci oświadczyli, że nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3