POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Powołanie osoby nadzorującej.

Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach _Emitent_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2016 z dnia 01.09.2016 r. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. w dniu 01 września 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. siódmej kadencji Pana Czesława Kisiela _Kisiel_.
W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. - zgodnie z § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył "Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA" organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz "Business Consulting Service".
Pełnione funkcje:
Od 2016 do chwili obecnej – TDJ Equity V Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2016 do chwili obecnej – TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2016 do chwili obecnej – TDJ EQUITY III Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach– Prezes Zarządu
Od 2015 do chwili obecnej – Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 do chwili obecnej – FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie, Członek Rady Nadzorczej
Od 2013 do chwili obecnej – TDJ EQUITY I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu
Od 2013 do chwili obecnej – TDJ EQUITY II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach– Prezes Zarządu
Od 2011 do chwili obecnej – TDJ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2014 do chwili obecnej – FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku - Członek Rady Nadzorczej
2014 - 2016 – FUGO ODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – Członek Rady Nadzorczej
2014 - 2016 – FUGO S.A. z siedzibą w Koninie, Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 do chwili obecnej – POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2011 - 2015 – Fabryka Maszyn "GLINIK" S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej – ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej – PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
2010 - 2011 – REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2010 – "Pemug Inwestycje i Sprzęt" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach -Członek Rady Nadzorczej
2010 – Przedsiębiorstwo Usługowe "AB Consulting" Sp. z o. z siedzibą w Opolu - Prezes Zarządu
2009 - 2012 – TDJ Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2009 do chwili obecnej – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2009 – Zamet – Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu
2008 - 2009 – Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej
Od 2008 do 2013 – "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2007 - 2010 – TDJ Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
2007 - 2008 – Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach - Członek Rady Nadzorczej
2006 - 2008 – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - Członek Rady Nadzorczej
2006 - Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim – Członek Zarządu
2006 - Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
2005 - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie - Członek Rady Nadzorczej
2004 - 2005 – Lodus Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie - Prezes Zarządu
2004 - 2005 – Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu
2004 - 2006 – Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Zarządu
1998 - 2004 – Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
1997 - 1998 – Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
1996 - 1997 – Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista
1994 - 1996 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w w Warszawie – Specjalista
1993 - 1994 – Dom Handlowy "Brado" S.A. z siedzibą w Katowicach - Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
1992 - 1993 – Hurtownia Mięsa "Brado" z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
1990 - 1992 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora
1997 - 1998 – Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
1996 - 1997 – Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista
1994 - 1996 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w w Warszawie – Specjalista
1993 - 1994 – Dom Handlowy "Brado" S.A. z siedzibą w Katowicach - Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
1992 - 1993 – Hurtownia Mięsa "Brado" z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
1990 - 1992 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inne wymagane informacje dotyczące Pana Czesława Kisiela zgodnie z § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego określonymi w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" _Rozdział II. Zarząd i Rada Nadzorcza, zasada II.Z.4_ Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu od powołanego członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.133 ze zm._.

logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3