POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zawarcie znaczących umów przez spółki zależne

Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej _"Emitent""_ niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2016 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez spółki zależne od Emitenta, tj. spółkę pod firmą Partner S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej _KRS: 0000349105_ _"Partner"_ oraz przez spółkę pod firmą Cross Bud Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej _KRS 0000509971_ _"Cross Bud"_ umów faktoringu odwrotnego _"Umowy"_ z PKO BP Faktoring S. A. _"PKO"_. Na podstawie Umów:
• PKO przyznał zarówno na rzecz Partner, jak i na rzecz Cross Bud limity finansowania w wysokości 5.000.000 zł _odrębnie dla każdej spółki_
• Okres finansowania zobowiązań handlowych Partner i Cross Bud upływa w dniu 6 listopada 2017 r.
• Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności PKO wynikających z Umów są w szczególności: weksle wystawione przez Partner i Cross Bud oraz poręczenie udzielone przez spółkę z Grupy MURAPOL
Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3