GPW Media Directly from companies
Giełda Papierów Wartościowych

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Imię*

Nazwisko*

Firma

E-mail*

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie w celu rejestracji do transmisji on-line z prezentacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy GPW za III kwartał 2015 r. w dniu 30.10.2015 oraz w celu przekazywania informacji z zakresu relacji inwestorskich Spółki.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie w podanym powyżej celu.