POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

IRIS Views to forum prezentacji i wymiany poglądów na tematy krajowe i międzynarodowe. Platforma będzie przybliżać polskim czytelnikom zjawiska i tendencje obecne na rynkach zagranicznych oraz prezentować polski rynek czytelnikom spoza Polski. Ambicją IRIS Views jest pomóc zrozumieć coraz bardziej dynamiczny i skomplikowany świat rynków kapitałowych oraz zależności między tym światem a gospodarką i naszym życiem codziennym. Poprzez prezentację zróżnicowanych opinii chcemy też ułatwić merytoryczną dyskusję o ważnych problemach współczesności i przyszłości oraz szukać dobrych pomysłów, które mogą pomóc te problemy rozwiązać.

Partnerzy IRIS Views

 

Katarzyna Żądło

Komunikacja spółki z rynkiem kapitałowym

data publikacji: 2014-08-11 19:09
Inwestorzy, ale też i inni interesariusze domagają się od spółki giełdowej przede wszystkim uczciwości w kontaktach, ale i gotowości do rozmowy. Uczciwość podyktowana jest nie tylko względami etycznymi, ale i pragmatycznymi - chroni i kreuje wartość przedsiębiorstwa.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
dr Wojciech Nagel

Compliance w budowie wartości spółek

data publikacji: 2014-08-01 18:41
Manipulacje finansowe, korupcja i nadużycia przez wieki niszczyły zaufanie do firm i rynku kapitałowego. Trudno je wyeliminować, ale można nimi próbować zarządzić. Ryzyka w pracy spółek związane są z działalnością ludzi, ich słabościami - skłonnością do zmów cenowych, korupcji. W czasie informatyzacji działań biznesowych i relacji międzyludzkich nierzadko dochodzi do nieuprawnionego korzystania z baz danych. Straty finansowe w dużych firmach w okresie budowy usieciowionej gospodarki usług w latach 90-tych rzadko przekraczały 3-5 miliardów USD. Kryzys azjatycki w 1997 roku kosztował Koreę utratę 24 mld USD rezerw dewizowych. W XX wieku udzielanie pożyczek przez banki ludziom o wysokim ryzyku ich spłaty doprowadziło do upadku rynku nieruchomości i masowych bankructw. W okresie finansowego szoku w 2008 roku straty były zatem znacząco wyższe, chociażby dokapitalizowanie upadającego AIG kosztowało 85 mld USD.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Wojciech Potocki

Jak cena ropy naftowej wpływa na gospodarki narodowe?

data publikacji: 2014-07-10 20:47
Wysoka cena ropy naftowej rozprzestrzenia się w gospodarce państwa kilkoma kanałami: przez wyższą inflację, niższy wzrost gospodarczy, niekorzystny bilans handlu zagranicznego i rosnący deficyt budżetowy oraz jak twierdzi Bernanke przez najważniejszy kanał - restrykcyjną politykę monetarną.
Wyższe ceny ropy naftowej powodują wzrost ceny energii i żywności, mogący z kolei powodować wzrost inflacji, która zmniejsza realne dochody konsumentów i redukuje popyt na produkty przedsiębiorstw ponoszących wyższe koszty materiałów, usług, energii i płac.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
dr Tomasz Miziołek
Tomasz Karol Wiśniewski

Fundusze ETF - prosty sposób na inwestowanie w indeks

data publikacji: 2014-06-26 11:23
W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili czasami inwestorzy, którzy zamiast złożyć zlecenie kupna akcji spółki notowanej na warszawskim parkiecie, chcieli „kupić indeks” - WIG lub WIG20. Ponieważ giełdowy indeks akcji jest tak naprawdę wskaźnikiem statystycznym przede wszystkim odzwierciedlającym zmiany wartości określonej grupy (koszyka) akcji w stosunku do przyjętego okresu początkowego (bazowego), „kupno indeksu” w sposób bezpośredni nie było ani wówczas, ani teraz, możliwe. Jednak od tamtego czasu rynek instrumentów finansowych rozwinął się do tego stopnia, iż w chwili obecnej istnieje możliwość inwestycji w instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję także na indeks, tzn. osiągnąć stopę zwrotu niemal identyczną do stopy zwrotu indeksu. W ten sposób ziściło się pragnienie inwestorów, którzy już dwie dekady temu chcieli „kupić indeks”, ale nie mogli wówczas tego uczynić.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Katarzyna Żądło

O wartości zaufania. Zaufanie - klucz do sukcesu spółek kapitałowych

data publikacji: 2014-06-12 09:26
Zaufanie przekłada się na szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem spółki w obrocie publicznym. Eksperci i analitycy zgodni są co do tego, że inwestorzy płacą więcej za spółki, którym ufają. Jak pokazują badania, wskaźnik C/WK zdecydowanej większości spółek o wysokim Indeksie zaufania przewyższa ten sam wskaźnik dla ich indeksów branżowych oraz ich indeksów giełdowych. Problem z zaufaniem prowadzi do dewaluacji wartości spółki. Utrata zaufania kilkakrotnie już doprowadziła do upadku instytucji - nawet tych największych.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Peter Niklewicz
Simon Puleston Jones

Wywiad z Simonem Puleston Jonesem

data publikacji: 2014-05-29 10:24
Z Simonem Puleston Jonesem, Prezesem Zarządu FIA Europe (Futures Industry Association Europe), rozmawia Peter Niklewicz, Przedstawiciel GPW w Londynie
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Andrzej Szablewski

Nowe megatrendy w gospodarce światowej

data publikacji: 2014-05-23 19:14
Znajdujemy się w rozwiniętej fazie zmiany megatrendu cywilizacyjnego, w postaci przesuwania się aktywności gospodarczej świata z rozwiniętego Zachodu do dynamicznie rozwijających się krajów Azji i Bliskiego Wschodu. W nadchodzących dziesięcioleciach będą zachodzić głębokie zmiany demograficzne - połączone z masową urbanizacją, a ekspansja Sovereign Wealth Funds - państwowych funduszy inwestycyjnych, zmieni kierunki przepływu kapitału.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Andrzej Jacaszek

Autentyczne przywództwo piątego stopnia.

data publikacji: 2014-05-08 17:27
Kilkanaście lat temu Profesor Jim Collins przy okazji badania pt. "Dlaczego niektóre przedsiębiorstwa radzą sobie lepiej od innych w sektorze oraz zastosowanie jakich praktyk menedżerskich daje wyniki zdecydowanie lepsze od średniej" zidentyfikował model, czy rodzaj przywództwa, który nazwał przywództwem piątego stopnia. Dotychczas przywództwo charyzmatyczne, otwartej osobowości, sprawowane przez ekstrawertyków, którzy byli w stanie porwać za sobą tłumy do działania i poświęceń, uznawane było za przywództwo najwyższej próby. Collins odkrył, że na czele firm zwycięzców wcale nie stali charyzmatyczni przywódcy. Byli to ludzie, którzy łączyli w sobie niezwykłą osobistą skromność oraz wielką siłę woli i zdecydowanie.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Prof. Krzysztof Borowski

Typy inwestorów spotykane na rynkach finansowych

data publikacji: 2014-05-08 17:25
Na rynkach finansowych, w tym świecie bezdusznego pieniądza, na którym niepodzielnie rządzą chciwość i strach, na którym operują setki milionów (jeśli nie miliardy) inwestorów, można wyróżnić pewne charakterystyczne typy inwestorów. Dlatego też wprowadza się różne ich klasyfikacje. Chyba najbardziej banalnym, a jednocześnie najczęściej spotykanym, jest podział na inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W poniższym artykule chciałbym przedstawić popularne klasyfikacje inwestorów, z jakimi zetknąłem się w praktyce, ewentualnie w literaturze przedmiotu. Mam nadzieje, że wśród prezentowanych typów inwestorów rozpoznają Państwo siebie, ewentualnie wzorzec inwestora, jakim chcieliby się Państwo stać w najbliższej przyszłości. Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Kamil Ruszała
Piotr Dobrowolski

Handel wysokich częstotliwości - nowy wiek, nowe pokolenie

data publikacji: 2014-04-29 09:19
Od początku lat osiemdziesiątych pierwsze dostępne szerszemu gronu osób komputery zaczęły udowadniać, że w przyszłości staną się jednym z podstawowych narzędzi w życiu codziennym. Ich potencjał zawczasu odkryli również inwestorzy giełdowi, szybko przekonując się, że mogąc wykonywać skomplikowane obliczenia, czy otrzymywać gotowe analizy w ciągu paru sekund, zyskają nieocenionego sojusznika w zarabianiu pieniędzy. Informatyzacja bardzo sprawnie potwierdziła również inną zasadę, że wygrywa ten, kto najszybciej uzyska dostęp do informacji. Rzecz w tym, że teraz każdy może mieć do nich dostęp niemal równie szybko. Stale przyśpieszający rozwój komputerów, sieci i szybkości przesyłania danych w myśl tej zasady zaowocował powstaniem zjawiska zwanego „Handlem Wysokich Częstotliwości”.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
dr Wojciech Nagel

Dodatkowe oszczędzanie niezbędnym źródłem przyszłej emerytury

data publikacji: 2014-04-29 09:10
Główne cele reformy emerytalnej z 1999 roku były związane z wprowadzeniem trójfilarowego, częściowo kapitałowego systemu o tzw. zdefiniowanej składce, zbudowanego w oparciu o zasadę „sprawiedliwości aktuarialnej”. Bilans jego 15-letniego funkcjonowania wskazuje, że cel ten nie został spełniony.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Agnieszka Stanik

Długoterminowe oszczędzanie

data publikacji: 2014-04-29 09:08
Oszczędzanie to „nie wydawanie, zachowywanie na później, używanie tak, aby starczyło na dłużej”. Każde zasoby są ograniczone i prędzej czy później się wyczerpują. Chodzi o to, żeby zasoby pieniężne zgromadzone przez każdego z nas starczyły na jak najdłużej. Z kolei oszczędzanie się
to „traktowanie siebie łagodnie, nie narażanie się na niebezpieczeństwa”. Musimy zrozumieć, że od naszego postępowania dzisiaj może zależeć to, w jakiej sytuacji znajdziemy się jutro. To, czy dziś zacznę oszczędzać w sposób regularny, na przykład inwestując na rynku kapitałowym, może znacząco zmienić standard mojego życia za lat … 10, 20, 30.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Adam Maciejewski
dr Leszek Pawłowicz
dr Wiesław Rozłucki

Przełomowy projekt na rzecz poprawy wiarygodności rynków

data publikacji: 2014-04-18 11:34
Polska gospodarka dla wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w Europie oraz trwałego ugruntowania pozycji największej gospodarki Europy Środkowowschodniej potrzebuje konsekwentnej kontynuacji działań w zakresie mobilizacji kapitału finansującego rozwój gospodarczy, w tym w szczególności w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania długoterminowych projektów infrastrukturalnych. Ważnym elementem tych działań, uzupełniającym jednocześnie polską sieć bezpieczeństwa finansowego, powinno być stworzenie niezależnej, wiarygodnej i kosztowo efektywnej agencji ratingowej - Instytutu Analiz i Ratingu. Ma to szczególne znaczenie w warunkach przedłużającego się kryzysu zaufania na globalnych rynkach finansowych.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
Adam Maciejewski

Warsaw Capital City czyli o spełnianiu marzeń lub wiecznej niemocy

data publikacji: 2014-04-17 12:35
Ostatnie 25 lat to ćwierć wieku wolności, które Polska doskonale wykorzystała stając się jedną z najsilniej rozwijających się gospodarek świata i jedną z najdojrzalszych demokracji. To, jak wykorzystamy kolejne 25 lat, zależy od tego, czy właśnie teraz, świętując nasze dokonania będziemy w stanie przewidzieć, jakie wyzwania stawia nam nie tylko teraźniejszość, ale przede wszystkim przyszłość. Polityczna, społeczna i gospodarcza.
Przeczytaj artykuł w formacie PDF
NOTOWANIA 21.02.2017
WIG30+1.45%'green'

2576.86

WIG20+1.70%'green'

2230.07

WIG-Plus--''

0

mWIG40+1.04%'green'

4850.52

sWIG80+0.54%'green'

15699.23

RESPECT+1.54%'green'

2897.02

KOMENTARZE