Regulamin Newslettera.


1. Wydawcą "GPW Media Newsletter" jest Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4.

2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem.          

3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.gpwmedia.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.    

4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.gpwmedia.pl:


5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. Każdy Newsletter zawiera:    


7. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości i odznaczeniu wszystkich kategorii Newslettera.

8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.