Kongres Rynku Kapitałowego
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Kongres Rynku Kapitałowego

4 grudnia 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali po raz trzeci „KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”. Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym.
Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrowała się na aktualnych procesach zachodzących na polskim rynku kapitałowym w odniesieniu do międzynarodowych tendencji. To była także doskonała okazja do dyskusji na temat przyszłości systemu emerytalnego oraz roli domów maklerskich w pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa kapitału na rozwój.

Kongresowi towarzyszy konkurs na referat naukowy, którego celem jest przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3