Oprogramowanie Madkom w Małopolsce
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Oprogramowanie Madkom w Małopolsce

Spółka z NewConnect, zajmująca się produkcją systemów IT dla urzędów samorządowych, wdroży oprogramowanie swojego autorstwa w kolejnych gminach w Małopolsce. Wartość zawartej umowy wynosi ponad 303 tys. zł brutto.

Wdrożenie oprogramowania należącego do Spółki nastąpi w Urzędach Gminy w Gdowie, Gnojniku, Niedźwiedziu, Moszczeciny oraz w Raciechociwach. Kontrakt został pozyskany przez MADKOM S.A. w ramach projektu „Elektroniczny urząd - współczesny obywatel” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”. Przedmiotem otrzymanego zamówienia jest m.in. dostawa i wdrożenie oprogramowania SIDAS EZD, systemów dziedzinowych oraz przygotowanie i uruchomienie nowych usług elektronicznych na platformie ePUAP. Oprócz tego, pracownicy Spółki przeprowadzą również kompleksowe szkolenia dla pracowników Urzędów Gminy. Dzięki pozyskaniu nowego kontraktu MADKOM S.A. zwiększy poziom swoich przychodów w kolejnych kwartałach.

W grudniu br. spółka podpisała list intencyjny w sprawie nabycia 51% udziałów w spółce z sektora IT, świadczącej usługi z zakresu analizy finansowej dla branży hotelarskiej i medycznej. Spółka szacuje, że transakcję tą uda się sfinalizować w pierwszej połowie stycznia 2015 r. i będzie ona miała pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe w najbliższych latach.logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3