MADKOM z portfelem zamówień wartym ponad 7 mln zł
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

MADKOM z portfelem zamówień wartym ponad 7 mln zł

Spółka z NewConnect zajmująca się produkcją systemów IT dla urzędów samorządowych, poinformowała o zawarciu kolejnych umów, które spowodowały przekroczenie progu 20% wzrostu przychodów w tym roku w stosunku do 2014 r.
Coroczne zwiększanie sprzedaży Spółki o przynajmniej 20% w ujęciu rdr. stanowi jeden z jej długoterminowych celów w przyjętej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Dzięki pozyskaniu kolejnych kontraktów o wartości blisko 200 tys. zł MADKOM S.A. posiada obecnie największy w swojej historii portfel zleceń na bieżący rok, którego realizacja pozwoli na wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych. Dodatkowo, Zarząd Spółki spodziewa się dalszego pozyskiwania kontraktów na ten rok, gdyż w planach są projekty dla Klientów o wartości 1 mln zł.

- Takiego roku jeszcze w historii Spółki nie mieliśmy. Ciężka praca nad pozyskiwaniem Klientów w okresie ostatnich dwóch lat, jak widać, przyniosła oczekiwane efekty. Jednak to, co najbardziej cieszy, to fakt, iż nasz dział handlowy dalej pozyskuje zamówienia i już rozpoczął prace nad Klientami na kolejne lata. Bardzo ważne jest także to, że wraz ze wzrostem sprzedaży rosną wpływy stałe z tytułu umów asysty producenckiej. W tym roku wpływy te wzrosną o co najmniej 20 proc. Naszym celem długofalowym jest to, aby przychody z tytułu umów asysty producenckiej pokrywały Spółce 70 proc. jej wszystkich kosztów stałych. Stabilny i rekordowy backlog, a także zakończenie ubiegłego roku z zyskiem powinno być bardzo dobrą informacją dla naszych akcjonariuszy. Uważam, że rynek może wkrótce pozytywnie zdyskontować ostatnie komunikaty Spółki, co powinno pozwolić na wzrost naszej wyceny rynkowej - stwierdza Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

MADKOM S.A. zakończył 2014 r. wypracowaniem 64 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających poziomu blisko 6,5 mln zł. Rok wcześniej Spółka zanotowała sprzedaż na poziomie 5,04 mln zł oraz stratę netto wynoszącą 196 tys. zł.

MADKOM S.A. jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, co pozwala jej oferować produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Od sierpnia 2012 r. MADKOM S.A. jest notowany na rynku NewConnect.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3