JR INVEST z wysokim zyskiem
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

JR INVEST z wysokim zyskiem

Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, wypracowała w 2014 r. zysk netto w kwocie 2.594 tys. zł na poziomie skonsolidowanym przy przychodach sięgających 4.215 tys. zł. Spółka zwiększa swoje zaangażowanie w branży Odnawialnych Źródeł Energii, co powinno jej przynieść istotny wzrost zysków w nadchodzących latach.
W 2013 r. skonsolidowany zysk netto JR INVEST S.A. wyniósł 2.288 tys. zł, a przychody były równe 4.477 tys. zł. Utrzymanie stabilnego poziomu sprzedaży oraz wzrost rentowności świadczy o bezpieczeństwie prowadzonej działalności i potwierdza skuteczność w realizacji założeń strategii rozwoju. Bardzo istotne jest także zmniejszanie salda zadłużenia posiadanych aktywów, należących do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, a także zwiększanie jej majątku.

- Zarząd Spółki bardzo pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki finansowe, które są konsekwencją właściwych decyzji inwestycyjnych oraz skutecznych działań operacyjnych, podejmowanych w ostatnim roku oraz we wcześniejszych okresach. Są one także efektem zdobytego na przestrzeni wielu lat doświadczenia w dziedzinie zarządzania w tym segmencie gospodarki oraz znakomitej znajomości sposobu funkcjonowania rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Mając ten dorobek potrafimy wydobyć z posiadanych nieruchomości to, co w nich najlepsze i efektywnie wyeksponować ich zalety, co właśnie znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych wynikach - stwierdza January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A.

JR INVEST S.A. zwiększa obecnie swoje zaangażowanie kapitałowe oraz inwestycyjne w branżę Odnawialnych Źródeł Energii, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Emitent jest akcjonariuszem spółki Columbus Energy S.A., która zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. JR INVEST S.A. właśnie w branży OZE upatruje szans na istotne zwiększenie zysków Grupy Kapitałowej w nadchodzących latach.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3