JR INVEST z planami nowych inwestycji
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

JR INVEST z planami nowych inwestycji

Spółka z rynku NewConnect działająca w branży nieruchomości komercyjnych, poinformowała o sprzedaży swojej spółce zależnej LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Bielsku-Białej. Środki pozyskane przez Emitenta z przeprowadzonej transakcji zostaną przeznaczone na realizowanie kolejnych inwestycji w branży OZE oraz nowe projekty nieruchomościowe.
Spółka LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. realizując postanowienia zawartej w marcu br. z JR INVEST S.A. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej dokonała finalizacji planowanej transakcji. Jej łączna wartość została ustalona na kwotę 6,7 mln zł netto. LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. podpisała na początku czerwca br. umowę kredytową z bankiem pozyskując z tego tytułu 4,5 mln zł, które posłużą do zakupu przedmiotowej nieruchomości. JR INVEST S.A. środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zamierza przeznaczyć do przeprowadzania kolejnych inwestycji.

„Uzyskanie przez LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. finansowania w postaci kredytu inwestycyjnego umożliwiło nam finalizację planowanej transakcji. Cały czas poszukujemy ciekawych projektów inwestycyjnych w branży nieruchomości komercyjnych, a dzięki sprzedaży naszej nieruchomości będziemy posiadali środki niezbędne do nabywania kolejnych aktywów. Wierzę, że przyczyni się to do wypracowania przez Grupę Kapitałową jeszcze lepszych wyników finansowych w nadchodzących kwartałach.” - komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A.

Emitent w dalszym ciągu zwiększa swoją obecność w branży Odnawialnych Źródeł Energii i pod koniec maja br. zawiązał spółkę Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o., w której objął 25% udziałów. Nowy podmiot będzie prowadził portal internetowy o branży OZE, która w ostatnim czasie rozwija się w Polsce bardzo mocno, głównie dzięki wejściu w życie nowej Ustawy o OZE. Zarząd JR INVEST S.A. analizuje kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne związane z tą branżą i przewiduje, że niektóre z nich mogą być wkrótce realizowane przez Spółkę. Obecnie Emitent posiada udziały w spółce Columbus Energy S.A., która zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

„Wspólnie z partnerami mającymi bardzo duże doświadczenie w branży internetowej będziemy tworzyli nowy portal o rynku OZE w Polsce. Naszym celem jest stanie się przez portal ŚwiatOZE.pl jednym z trzech największych w kraju. Dostrzegamy bardzo dobre perspektywy dla branży OZE, dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego rynku i wykorzystać jego potencjał wzrostu, co powinno przełożyć się na istotną poprawę wyników finansowych Spółki. Nasza spółka stowarzyszona Columbus Energy S.A. rozwija się niezwykle dynamicznie i chciałbym, żeby wkrótce do Grupy Kapitałowej dołączyły kolejne podmioty funkcjonujące w branży Odnawialnych Źródeł Energii.” - dodaje Ciszewski.

W 1 kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa JR INVEST S.A. zanotowała 631 tys. zł zysku netto, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1.102 tys. zł.

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3