MADKOM kończy 1 połowę 2015 r. z zyskiem
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

MADKOM kończy 1 połowę 2015 r. z zyskiem

Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, zamknęła pierwsze półrocze 2015 r. zyskiem netto wynoszącym 115 tys. zł. Emitent posiada obecnie portfel zamówień na 2015 r., którego wartość kształtuje się na poziomie ponad 8 mln zł netto.
Spółka istotnie zmniejszyła stratę netto w 2 kw. 2015 r. do 36 tys. zł z 262 tys. zł rok wcześniej, notując wzrost przychodów do 2.739 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wyniosły one 892 tys. zł. W dwóch pierwszych kwartałach 2015 r. MADKOM S.A. osiągnął sprzedaż w kwocie przekraczające 5.511 tys. zł, wobec 2.140 tys. zł w pierwszej połowie 2014 r. Emitent wykazał wówczas stratę netto w kwocie 264 tys. zł.

„Zwiększenie przychodów to konsekwencja metodycznych działań handlowych. W naszym odczuciu zrobiliśmy bardzo dużo, co także przejawia się w liczbach, bowiem przychody za pierwszą połowę 2015 r. niemal zbliżyły się do przychodów całego zeszłego roku. Ponad 430 tys. zł zysku ze sprzedaży w ciągu dwóch kwartałów to naprawdę bardzo dobry wynik.” - ocenia Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Drugi kwartał 2015 r. przyniósł Spółce wiele nowych znaczących kontraktów, co pozwoliło jej zwiększyć wartość backlog’u zamówień na ten rok do ponad 8 mln zł. Wzrost wartości portfela zleceń jest jednym z filarów nowej Strategii rozwoju Emitenta na lata 2015-2020, która przewiduje coroczne zwiększanie sprzedaży o co najmniej 20%. Po zakończonych dwóch kwartałach 2015 r. wypracowane przychody stanowią 85% wartości sprzedaży za cały 2014 r. Z kolei osiągnięty zysk netto przekracza ubiegłoroczny wynik finansowy o 78%.

„Portfel zamówień rósł bardzo dynamicznie w pierwszym i drugim kwartale br. Najbliższe kwartały będą wykazywały spadek dynamiki, która ponownie się jednak odrodzi na początku przyszłego roku. Jest to skorelowane z procesem uwalniania kolejnych konkursów unijnych w JST.” - dodaje Szczechowiak.

W 2 kw. br. Emitent podjął decyzję o wstrzymaniu prac badawczo-rozwojowych nad nowym modułem oprogramowania. Podjęcie w/w decyzji przez Spółkę̨ wiąże się z tym, że produkt który był miał być́ efektem tych prac będzie w sprzedaży dopiero w połowie 2016 roku. W związku z tym Spółka przystąpi do ponownych prac rozwojowych z początkiem przyszłego roku. W związku z tym kwota 442 tys. zł, która była zaksięgowana w rozliczeniach międzyokresowych, została jednorazowo zaksięgowana w kosztach z działalności operacyjnej. Przyczyniło się to bezpośrednio do osiągnięcia straty netto w minionym kwartale.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3