JR HOLDING realizuje plany rozwoju
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

JR HOLDING realizuje plany rozwoju

Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zmieniła swoją nazwę, co związane jest z jej większą aktywnością w różnych segmentach biznesowych. Spółka zamierza koncentrować się na branżach stabilnych oraz dochodowych.
Zmiana nazwy odzwierciedla obecne funkcjonowanie Emitenta jako Holdingu, który grupuje podmioty działające w różnych branżach, m.in. nieruchomości oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Każda ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest rentowna dzięki efektywnemu sposobowi zarządzania. JR HOLDING S.A. będzie koncentrował się obecnie na angażowaniu w projekty inwestycyjne będące stabilnymi oraz posiadającymi dobre perspektywy do osiągania wysokich stóp zwrotu. Zarząd Spółki jest przekonany, że podejmowane działania pozwolą dalej zwiększać wartość rynkową całej Grupy Kapitałowej.

„Nasza obecność w dwóch branżach, a mianowicie w sektorze nieruchomości oraz Odnawialnych Źródeł Energii, skłoniła nas do zmiany nazwy Spółki, która lepiej przedstawia naszą strukturę organizacyjną. Inwestycje w nieruchomości zapewniają nam stabilność biznesową. Natomiast wejście w branżę OZE ma pozwolić na mocny wzrost zysków, dzięki bardzo dobrym perspektywom dla tego sektora. Nadal będziemy oczywiście poszukiwać przedsięwzięć biznesowych, które mogą generować wysokie dochody.” - komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych Emitenta na rynku nieruchomości jest to, że sprzedaje on cały biznes, a nie tylko samą nieruchomość. Wynika to z przyjętego schematu działania, opartego na dokonywaniu pełnej restrukturyzacji kupowanych nieruchomości, co w konsekwencji pozwala ostatecznemu nabywcy na zakup w pełni zorganizowanego przedsiębiorstwa, które wypracowuje wysokie zyski. Taki model biznesowy jest unikalnym w całej branży, a posiadane know-how umożliwia realizację strategii biznesowej.

Zarząd JR HOLDING S.A. wiąże duże nadzieje z wejściem w segment Odnawialnych Źródeł Energii, głównie w rynek fotowoltaiki. Rozwój Spółki Columbus Energy S.A., w której wraz z podmiotami zależnymi Emitent posiada 49,50% udziałów w kapitale zakładowym, przebiega zgodnie z planem, o czym świadczą osiągnięte wyniki finansowe w pierwszych dwóch miesiącach prowadzenia realnej działalności operacyjnej. W lipcu i sierpniu br. podmiot ten wypracował 1,2 mln zł zysku brutto przy przychodach na poziomie 4,6 mln zł brutto. Columbus Energy S.A. prognozuje osiągnięcie w 2015 r. prawie 4,7 mln zł zysku brutto oraz 20,6 mln zł przychodów brutto. W przyszłym roku wartość sprzedaży ma wynieść 145 mln zł brutto.

„Wyniki finansowe wypracowane przez Columbus Energy S.A. w lipcu i sierpniu 2015 r. wskazują na przyjęcie dobrego modelu biznesowego oraz świadczą o trafności naszej decyzji inwestycyjnej. Duże nadzieje wiążę również z połączeniem tego podmiotu z giełdową spółką Columbus Capital S.A. Zamierzamy dobrze wykorzystać nadchodzące świetlane lata dla rynku fotowoltaiki w Polsce, co z pewnością będzie miało swojego odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki w kolejnych latach. Uważam, że branża OZE pozwoli rosnąć całemu Holdingowi w bardzo wysokim tempie.” - podsumowuje Ciszewski.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3