Wysoka dywidenda PZU SA
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Wysoka dywidenda PZU SA

Zarząd PZU postanowił przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.564.663.310,00 złotych , co stanowi 29,70 złotych na jedną akcję.
W 2012 roku zysk jednostkowy PZU SA wyniósł 2,58 mld zł.otych. Dywidenda wynosi zatem blisko 100% zysku jednostkowego oraz 78,8% zysku skonsolidowanego.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 86 352 300. Ogólna liczba akcji oraz głosów w spółce na dzień 25 kwietnia wynosiła 86 352 300. Największym udziałowcem, kontrolującym 35% udziałów w spółce jest Skarb Państwa.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku ustala się na 23 sierpnia 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 12 września 2013 roku.logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3