Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o emisji
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o emisji

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji do 6.358.296 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka.
"Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 10,00 zł, ale nie wyższą niż 63.582.960,00 zł do kwoty nie niższej niż 635.829.660,00 zł, ale nie wyższej niż 699.412.610,00 zł zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 zł każda" - głosi uchwała NWZ.

Bank podał, że emisja akcji serii G będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, ale może zostać, według uznania zarządu banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej.

Alior tłumaczył wcześniej, że celem podwyższenia kapitału zakładowego banku w drodze emisji akcji serii G jest umożliwienie osiągnięcia celów strategicznych oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących kwestii księgowych.

W połowie października Alior Bank poinformował, że w wyniku pełnego wdrożenia oczekiwanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) metody rozpoznawania przychodów z bancassurance zysk netto banku spadnie w III kw. 2013 r. o ok. 105 mln zł, kapitały własne banku zmniejszą się o ok. 330 mln zł, a współczynnik wypłacalności Core Tier 1 o około 2,3 pkt proc. (tj. z poziomu 14,54% do około 12,24%) na koniec 2013 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008, a po 22 miesiącach działalności, we wrześniu 2010 roku osiągnął próg rentowności operacyjnej. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3