Alior Bank przeprowadza ofertę akcji
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Alior Bank przeprowadza ofertę akcji

Alior Bank zdecydował o ofercie do 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G w formie subskrypcji prywatnej. Proces budowania księgi popytu odbędzie się 5 grudnia - poinformowała spółka w komunikacie. Ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych zaplanowano na 6 grudnia.
Pierwszy dzień notowania praw do akcji nastąpić ma nie później niż 18 grudnia 2013 r.

"Oferta (...) zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu wśród Uprawnionych Inwestorów wskazanych przez Zarząd, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej oraz Zasadach Subskrypcji" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że uprawnionemu inwestorowi będącemu akcjonariuszem banku 28 listopada, będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji serii G polegająca na tym, że na każde 10 akcji spółki posiadanych przez tego akcjonariusza będzie przysługiwać prawo do objęcia 1 akcji serii G.

Alior podał, że niektórzy akcjonariusze spółki (Alior Lux S.a. r.l. & Co. S.C.A., Alior Polska Sp. z o.o., Soci,ta Camuna di Partecipazioni S.p.A., Zygmunt Zaleski Stichting, Astelia oraz LuxCo 82 S.a. r.l.), wszyscy członkowie zarządu oraz ci członkowie rady nadzorczej spółki, którzy posiadają akcje spółki (tj. Helene Zaleski i Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) zobowiązali się do okresowej niezbywalności akcji.

Pod koniec listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o emisji do 6.358.296 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W wyniku emisji akcji serii G kapitał zakładowy Alior Banku ma zostać podniesiony maksymalnie do kwoty nie wyższej niż 699.412.610 zł z obecnych 635.829.660 zł.

Według wcześniejszych informacji celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie bankowi dalszego rozwoju działalności, przy uwzględnieniu rekomendacji KNF dotyczących kwestii księgowych.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3