LOADING

Wpisz aby wyszukać

Jak kupić akcje?

Artykuły

Jak kupić akcje?

Share
Jak kupić akcje?

Z technicznego punktu widzenia zakup akcji giełdowych nie jest trudny, jednak wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej może stanowić pewien problem.

Aby kupić akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), należy przede wszystkim otworzyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim posiadającym licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Rachunek ten umożliwia dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży zarówno papierów wartościowych, jak i innych instrumentów finansowych. Następnie należy wpłacić pieniądze na założony rachunek maklerski. Inwestor musi samodzielnie określić optymalny budżet inwestycyjny.

Po określeniu budżetu można złożyć pierwsze zlecenie. Transakcja od początku do końca może być przeprowadzona przez Internet.

Jaka jest rzeczywista wartość akcji?

Każda akcja giełdowa ma swoją wartość nominalną, obliczaną poprzez podzielenie kapitału zakładowego spółki przez liczbę wyemitowanych akcji. W kolejnych emisjach akcje muszą mieć ten sam nominał, a minimalna wartość ceny nominalnej nie może być niższa niż 1 grosz.

Cena sprzedaży akcji na rynku pierwotnym to cena emisyjna, która nie może być niższa niż wartość nominalna akcji, natomiast cena rynkowa (rzeczywista) to cena, po której możemy kupić akcje na rynku wtórnym. Cena rzeczywista to cena giełdowa, czyli cena, jaką trzeba zapłacić za papier wartościowy na rynku wtórnym lub w obrocie pozagiełdowym.

Rzeczywiste ceny akcji lub ceny akcji na GPW są ustalane na podstawie zleceń maklerskich, które są przekazywane na giełdę i które są oparte na kształtowaniu się popytu i podaży na akcje.

Ryzyko związane z posiadaniem nowych akcji

Kupując akcje należy mieć świadomość, że są to ryzykowne instrumenty finansowe. Oczywiście ryzyko związane z akcjami zależy od spółki, która je wyemitowała oraz od rynku. Istnieją dwa rodzaje ryzyka:

  • ryzyko systematyczne (rynkowe) – związane jest z ogólną sytuacją panującą na rynku i dotyczy w równym stopniu wszystkich jego uczestników. Nie można mu w żaden sposób zapobiec. Ryzyko recesji, na przykład, może być związane ze spadkiem koniunktury w gospodarce (wystąpieniem kryzysu).
  • ryzyko specyficzne – jest związane z sytuacją konkretnej spółki i zależy od podejmowanych przez nią decyzji. Ryzyko wzrasta, gdy spółka wprowadza nowy produkt, wchodzi na nowy rynek, jest w złej kondycji finansowej lub zostaje przejęta. Aby zminimalizować to ryzyko, inwestor powinien zdywersyfikować swój portfel. Oznacza to, że powinien inwestować w spółki różniące się od siebie, tj. różnej wielkości, z różnych branż, z różnym doświadczeniem giełdowym. Dzięki temu, że będą na nie oddziaływać różne czynniki, to nawet gdy osiągnie spadek na akcjach jednego podmiotu, to i tak może zyskać na innych.
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Następny