LOADING

Wpisz aby wyszukać

Rodzaje Obligacji Skarbu Państwa

Artykuły

Rodzaje Obligacji Skarbu Państwa

Share
Rodzaje Obligacji Skarbu Państwa

Skarb Państwa oferuje różne rodzaje obligacji, pozwalając na wybór najlepszej w danym momencie formy oszczędzania pieniędzy. Wśród propozycji państwa znajdują się takie papiery wartościowe, które charakteryzują się stałym i zmiennym oprocentowaniem, a także takie, których oprocentowanie oparte jest na inflacji. Poniżej przedstawiamy podział Obligacji Skarbu Państwa:

Generalnie oferta obligacji skarbowych kształtuje się następująco:

 • ROR 3-miesięczne, obligacje o stałym oprocentowaniu;
 • obligacje jednoroczne ROR, oprocentowanie zmienne;
 • 2-letnie obligacje skarbowe DOR, oprocentowanie zmienne;
 • 3-letnie obligacje skarbowe, oprocentowanie zmienne;
 • 4-letnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją;
 • 10-letnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją;
 • 6-letnie obligacje rodzinne indeksowane inflacją;
 • 12-letnie obligacje rodzinne indeksowane inflacją;
 • 2-letnie obligacje DOS;
 • obligacje premiowe;


Różne symbole są używane do oznaczania obligacji rządowych:

 • symbol DOR oznacza obligacje o zmiennym oprocentowaniu i oznacza „dwuletnie referencyjne obligacje oszczędnościowe”.
 • symbol OTS oznacza 3-miesięczne obligacje o stałym oprocentowaniu i oznacza „trzymiesięczne obligacje oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu”.
 • symbol ROR określa roczne obligacje o zmiennym oprocentowaniu i oznacza „Roczne Referencyjne Obligacje Oszczędnościowe”,
 • symbol DOR oznacza dwuletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i oznacza „Dwuletnie Referencyjne Oszczędności”,
 • symbol TOZ określa trzyletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i oznacza „Trzyletnie Oszczędnościowe Obligacje o Zmiennym Oprocentowaniu”.
 • symbol COI określa czteroletnie obligacje indeksowane inflacją i oznacza „Czteroletnie Indeksowane Obligacje Oszczędnościowe”.
 • symbol EDO oznacza dziesięcioletnie obligacje o oprocentowaniu indeksowanym inflacją z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym i oznacza „Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe”.