LOADING

Wpisz aby wyszukać

Ukryta dywidenda – co to jest i jak różni się od standardowej dywidendy?

Słownik

Ukryta dywidenda – co to jest i jak różni się od standardowej dywidendy?

Share
Ukryta dywidenda

Dywidendy są powszechnie znane jako część zysku spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom. Jednak w świecie finansów istnieje również coś, co nazywane jest „ukrytą dywidendą”. Czym jest ukryta dywidenda i jak różni się od standardowej dywidendy? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Ukryta dywidenda – definicja

Ukryta dywidenda to sposób reinwestowania zysków spółki, który nie jest bezpośrednio związany z wypłatą dywidendy akcjonariuszom, ale nadal przynosi im korzyści. Zamiast dystrybucji zysków w formie dywidendy, spółka może zdecydować się na reinwestowanie tych środków w rozwój biznesu, poprzez np. badania i rozwój, modernizację infrastruktury, rozszerzanie działalności lub spłatę długów.

Różnice między ukrytą dywidendą a standardową dywidendą

  1. Forma dystrybucji: Główną różnicą między ukrytą dywidendą a standardową dywidendą jest sposób dystrybucji zysków. W przypadku standardowej dywidendy, zyski są wypłacane bezpośrednio akcjonariuszom. Natomiast w przypadku ukrytej dywidendy, zyski są reinwestowane w spółkę, co przynosi korzyści akcjonariuszom w dłuższym okresie.
  2. Efekty na długą metę: Choć na krótką metę akcjonariusze mogą nie zobaczyć bezpośrednich korzyści z ukrytej dywidendy, na długą metę może to przynieść znaczne korzyści. Reinwestowanie zysków w rozwój biznesu może prowadzić do wzrostu wartości spółki i wzrostu ceny jej akcji.
  3. Podatki: W niektórych jurysdykcjach dywidendy są opodatkowane, podczas gdy wzrost wartości akcji (który jest często wynikiem ukrytej dywidendy) jest zazwyczaj opodatkowany tylko wtedy, gdy akcje są sprzedawane i zrealizowany jest zysk kapitałowy.

Ukryta dywidenda – podsumowanie

Ukryta dywidenda to interesujący koncept w świecie finansów, który pomaga zrozumieć, jak spółki mogą reinwestować swoje zyski w sposób, który przynosi korzyści akcjonariuszom na długą metę. Chociaż nie daje to natychmiastowej gratyfikacji w postaci wypłaty dywidendy, może przyczynić się do stabilnego wzrostu wartości spółki, co jest korzystne dla inwestorów długoterminowych. Decyzja o tym, czy preferować spółki wypłacające dywidendy, czy te, które reinwestują swoje zyski, zależy od indywidualnej strategii inwestycyjnej i celów finansowych każdego inwestora.