LOADING

Wpisz aby wyszukać

Manga Polonia SA – 06MAGNA

AirMax – Twój Internet w opolskim

admin 30 października, 2023

Czarny Czwartek – dramat inna giełdzie

admin 25 sierpnia, 2023

Panika Giełdowa

admin 25 sierpnia, 2023

Jak zawiesić działalność jednoosobową w Polsce

admin 15 czerwca, 2023

Jest zaangażowany w projekty w branżach o wysokim potencjale wzrostu: związanych z nowymi technologiami, rozwojem infrastruktury, technologiami informacyjnymi, IT, Internetem, inteligentnymi instalacjami i automatyką oraz energetyką i wzrostem efektywności energetycznej.

Notowania

 


Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Magna Polonia SA
Prezes: Janisiewicz Mirosław
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 13 921 975
Zatrudnienie: 3 (2022r.) – spółka57 (2022r.) – grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
Ulica: ul. Grzybowska 4 lok. 96
Kod: 00-131
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6307700
Fax: +48 22 6307701
Internet: www.magnapolonia.com.pl
Email: biuro@magnapolonia.com.pl

Strategia Magna Polonia S.A.

Magna Polonia S.A. będzie aktywnie angażować się w projekty w branżach, które Zarząd ocenia jako branże o wysokim potencjale wzrostu: związane z nowymi technologiami, rozwojem infrastruktury, informatyką, IT, Internetem, inteligentnymi instalacjami i automatyką, a także energetyką i wzrostem efektywności energetycznej.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się projekty, które są odporne na wahania koniunktury, a jednocześnie mają długoterminowe perspektywy wzrostu. W przypadku projektów na dużą skalę, Spółka dopuszcza wspólne przedsięwzięcia z partnerami finansowymi. W miarę możliwości Magna Polonia zamierza być aktywnym inwestorem.

W przypadku pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nie wykluczamy rozszerzenia geograficznej skali działalności o takie przedsięwzięcia. Należy jednak zaznaczyć, że podstawowym obszarem działalności pozostaje rynek polski.