LOADING

Wpisz aby wyszukać

Zasady bezpiecznego inwestowania w akcje

Artykuły

Zasady bezpiecznego inwestowania w akcje

Share
Bezpieczne inwestowanie na giełdzie

Poniższe porady pomogą w stosowaniu i równoważeniu tych i innych strategii inwestycyjnych podczas dążenia do długoterminowych celów finansowych i zarządzania krótkoterminowymi zmianami rynkowymi. Pamiętaj jednak, że inwestowanie obarczone jest ryzykiem utraty środków.

Wykorzystanie potęgi odsetek składanych

Z biegiem czasu, gdy Twoje inwestycje zarabiają odsetki, jeśli reinwestujesz te zyski, zarabiasz odsetki od swoich odsetek. Jest to podstawowa idea procentu składanego. Bez żadnego dodatkowego wysiłku z Twojej strony, odsetki składane i czas współpracują ze sobą, aby potencjalnie zwiększyć zyski z inwestycji.

Jeśli zaczniesz oszczędzać wcześnie, skorzystasz z efektów procentu składanego na swoich inwestycjach przez długi okres czasu. Może to potencjalnie zwiększyć całkowity zwrot z inwestycji. Jak procent składany może zwiększyć zyski Na podstawie początkowej inwestycji w wysokości 10 000 PLN i rocznego wzrostu w wysokości 7%*.

Uśrednianie kosztów w PLN

Trzymanie się dyscypliny uśredniania kosztów w dolarach może pomóc uniknąć podejmowania emocjonalnych decyzji w oparciu o zawirowania na rynku. Uśrednianie kosztów w dolarach polega na inwestowaniu określonej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasu, niezależnie od tego, co dzieje się na rynku. Inwestując zawsze tę samą kwotę w dolarach co miesiąc lub w innym wybranym okresie, naturalnie kupujesz mniej akcji, gdy rynek jest wysoki, i więcej akcji, gdy rynek jest niski.

Inwestowanie długoterminowe

Kusząca może być próba synchronizacji z rynkiem – kupowanie i sprzedawanie inwestycji w oparciu o to, co według ciebie rynek zrobi w przyszłości – ale ryzykujesz utratę sporej ilości pieniędzy w dłuższej perspektywie. Podczas zmienności, po najgorszych dniach na rynku często następują bardzo dobre dni. Jeśli wycofasz pieniądze z rynku w momencie spadku, możesz przegapić późniejszy wzrost i ożywienie cen.
Czas jest po stronie inwestora, a strategia „kup i trzymaj” zwykle przynosi lepsze wyniki w dłuższej perspektywie.


Doradca finansowy może pomóc w stworzeniu spersonalizowanego planu inwestycyjnego, który uwzględnia zarówno inflację, jak i długoterminowe cele, dzięki czemu można przejść na emeryturę z większą pewnością siebie.

Weź pod uwagę swój poziom tolerancji ryzyka

Jakie są Twoje cele inwestycyjne? Czy czujesz się komfortowo tracąc pieniądze w przypadku słabych wyników na giełdzie lub czy jakakolwiek strata inwestycyjna powoduje u Ciebie zdenerwowanie? Są to rodzaje pytań, które należy przemyśleć i omówić z doradcą, aby pomóc ocenić swoją tolerancję na ryzyko.

Inwestorzy, którzy mają więcej czasu na odrobienie strat rynkowych, mogą czuć się bardziej komfortowo podejmując ryzyko. Jednakże, gdy zbliżasz się do emerytury lub jesteś już na emeryturze, możesz chcieć dostosować swoją tolerancję na ryzyko, aby upewnić się, że Twoje inwestycje są zgodne z Twoimi celami.

Po ustaleniu, jak duże ryzyko jesteś w stanie zaakceptować i jakie są Twoje ramy czasowe inwestowania, Twój doradca może pomóc Ci odpowiednio alokować aktywa i zdywersyfikować portfel.

Korzyści z dywersyfikacji i strategicznej alokacji aktywów

Dywersyfikacja odnosi się do mieszanki inwestycji w portfelu, takich jak akcje, obligacje, inwestycje alternatywne i gotówka w celu ograniczenia ryzyka. Uwzględniając różne rodzaje inwestycji, zmniejszasz swoją zależność od wyników pojedynczej inwestycji. Warto przypomnieć sobie powiedzenie: „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”.

Regularnie przeglądaj i równoważ swój portfel

Z biegiem czasu inwestycje w ramach portfela będą rosły w różnym tempie. W rezultacie dywersyfikacja i alokacja aktywów mogą stać się niezrównoważone. Jeśli dodamy do tego zmiany w dochodach, tolerancji ryzyka lub sytuacji rodzinnej, inwestycje mogą przestać odzwierciedlać nasze cele. Coroczny przegląd portfela z doradcą da ci możliwość dopracowania i zrównoważenia portfela, aby pomóc ci pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów finansowych.